Συνθήκη Παρισίων και συνδιάσκεψη Μαρακές για την κλιματική αλλαγή: Η πολιτική Γερμανίας-Γαλλίας

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την «Συμφωνία των Παρισίων» και με αφορμή την πρόσφατη (7-18/11/2016) «Συνδιάσκεψη του Μαρακές»[1], είναι χρονικά μια καλή ευκαιρία για παρατήρηση και αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της οικουμενικής αυτής κινητοποίησης για την συντελούμενη κλιματική αλλαγή. Η συνδιάσκεψη του Μαρακές μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προέκταση «καρποφορίας» της Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από