Η κτηνοτροφία ως αίτιο της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα πλαίσια της εγγενούς στρατηγικής και δράσης της για το κλίμα αλλά και με αφορμή την τότε προγραμματισμένη σύνοδο για  τη «Συμφωνία των Παρισίων» (ΣτΠ),  το 2014 υιοθέτησε ένα πακέτο μέτρων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Μεταξύ άλλων σημαντικών δράσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευτεί Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από