Το παγκόσμιο ζήτημα διαχείρισης απορριμμάτων σε συνάρτηση με το μοντέλο εφαρμογής της ΕΕ

Η διαχείριση απορριμμάτων, αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στον πλανήτη. Οι σημερινοί ρυθμοί κατανάλωσης του ανθρώπου, σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση του πληθυσμού, έχουν οικοδομήσει –πλην αρκετών άλλων αναγκών- την ανάγκη διαχείρισης των απορριμμάτων. Η επικρατούσα παραδοχή, ότι ο όρος «απορρίμματα» προσδιορίζει κάθε στερεό απόβλητο που Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από

Πράσινα κτίρια και ΕΕ. O καταλυτικός ρόλος της «ενεργειακής απόδοσης» των κτιρίων στη προστασία του περιβάλλοντος

Τι ενεργειακό αποτύπωμα έχει ένα κτίριο; Πόσο «παθητικό» είναι; Πως μπορεί να γίνει πιο «πράσινο»; Τα ερωτήματα αυτά, απασχολούν όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες τους θεσμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ευαισθησία που επιδεικνύει σχεδόν το σύνολο των επίσημων φορέων τα τελευταία χρόνια προς την κλιματική αλλαγή, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από