Εκποιήσεις: Τραπεζική ασυδοσία και κοινωνική αδικία

Η αντίθεση και καταρχήν καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων είχε δώσει την εντύπωση μιας καλής ευκαιρίας να τεθεί σοβαρά στη συζήτηση, το ζήτημα μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Αυτής των καταχρηστικών εκποιήσεων της ενυπόθηκης περιουσίας, που ξεκίνησε το 2018, μετά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από