Πράσινα κτίρια και ΕΕ. O καταλυτικός ρόλος της «ενεργειακής απόδοσης» των κτιρίων στη προστασία του περιβάλλοντος

Τι ενεργειακό αποτύπωμα έχει ένα κτίριο; Πόσο «παθητικό» είναι; Πως μπορεί να γίνει πιο «πράσινο»; Τα ερωτήματα αυτά, απασχολούν όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες τους θεσμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ευαισθησία που επιδεικνύει σχεδόν το σύνολο των επίσημων φορέων τα τελευταία χρόνια προς την κλιματική αλλαγή, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Orestis Matsas, πριν από