ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

👉 Αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ που διοχετεύεται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας από το 0,5% που ισχύει σήμερα σε 2%. Πιο αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

👉 Στρατηγικές προσέλκυσης νέων επιστημόνων στην Κύπρο (brain gain).

👉 Επιδότηση προγραμμάτων τεχνολογικής και ψηφιακής επιμόρφωσης για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοεργοδοτούμενους.

👉 Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Κράτους και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

👉 Ορθολογική και βιώσιμη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κέντρων και μικρών κοινοτήτων. Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους.

👉 Προώθηση της ψηφιακής οικονομίας σε παραγωγή, πώληση και κατανάλωση.

👉 Ενίσχυση εποπτικών αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προστασίας των καταναλωτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Πού βρισκόμαστε;

Δεν νοείται σύγχρονο κράτος δίχως σοβαρού επιπέδου επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής πολιτικής. Έννοιες συνυφασμένες με τον 21ο αιώνα, καθώς και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που ολόκληρος ο κόσμος βιώνει στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Συγκριτικά, η Κύπρος δαπανά για τον συγκεκριμένο τομέα (έρευνα & καινοτομία) ποσό 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή το ¼  του μέσου όρου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρισκόμενη στον «πάτο» της σχετικής κατάταξης.

Η πρόσφατη σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ήταν ένα πρώτο θετικό βήμα. Ωστόσο, η υποχρηματοδότησή του, αλλά και η έλλειψη μιας πολυπρισματικής στρατηγικής, δεν αφήνει περιθώρια σοβαρής βελτίωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος κινδυνεύει να χάσει οριστικά το «τρένο» της νέας εποχής.

Πού θέλουμε να φτάσουμε;

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής, αλλά και η σταδιακή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στα επίπεδα του μέσου όρου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει Κύπριους νέους επιστήμονες που βρήκαν διαφυγή στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία, αλλά και θα αποτελέσει μία εναλλακτική πρόταση για νέους επιστήμονες από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα μεσογειακό κράτος, εάν κι εφόσον πληρούνται σειρά προϋποθέσεων.  

Ταυτόχρονα, μιας σοβαρής τάξεως κρατική επένδυση θα πολλαπλασιάσει την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, αυξάνοντας τόσο το κύρος της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας στο εξωτερικό, όσο και την παραγωγή ερευνητικού κεφαλαίου, υπηρεσιών και αγαθών που θα ωφελήσουν ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της ψηφιακής υποδομής θα αποτελούσε στέρεο βήμα για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κυπριακού Κράτους, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των ίδιων των πολιτών και μειώνοντας τόσο το λειτουργικό κόστος της Πολιτείας, όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. Θα αποτελούσε ένα βήμα προς το μέλλον, μετατοπίζοντας την Κύπρο προς την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Πώς θα το καταφέρουμε;

Καταρχάς, απαιτείται συμπερίληψη στον δημόσιο διάλογο ζητημάτων έρευνας, καινοτομίας, αλλά και θεμάτων αναβάθμισης της ψηφιακής πολιτικής και δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών. Η αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και η ορθή αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων κοινοτικών πόρων, θα δώσει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Σε συνεννόηση με το σύνολο των ερευνητικών φορέων, ινστιτούτων, πανεπιστημιακών -και μη- ιδρυμάτων, οφείλει να προχωρήσει η κατάρτιση στρατηγικών προσέλκυσης νέων επιστημόνων, Κύπριων και ξένων, καθώς και η επίβλεψη του κατά πόσο πληρούνται βασικές προϋποθέσεις, όπως η εξασφάλιση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος για τους νέους ερευνητές.

Τέλος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κύπριων επιστημόνων και ερευνητών, με στόχο την μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία θα λάβουν περαιτέρω τεχνογνωσία που μελλοντικά πιθανόν να μεταφέρουν και στην Κύπρο.