ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

👉 Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού και Πολιτιστικού Γραφείου Προγραμματισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού

👉 Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα του Πολιτισμού.

👉 Ενισχυμένο πρόγραμμα διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων ανά την Κύπρο, με την συμμετοχή Κυπρίων καλλιτεχνών.

👉 Οικονομική στήριξη των εργαζομένων στον τομέα του Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω της πανδημίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Πού βρισκόμαστε;

Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη και εξέλιξη. Ανθεί στη δημοκρατία μέσω των συνταγματικά προστατευμένων αγαθών της ελευθερίας, της τέχνης, του λόγου και της έκφρασης.

Δυστυχώς όμως, η διαφύλαξη και η εξέλιξη του Πολιτισμού στην Κύπρο, δεν ήταν στις προτεραιότητες των εκάστοτε Κυβερνήσεων. Άλλωστε, το καταδεικνύουν τα σχετικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις αφού δαπανά περίπου το 50% του μέσου όρου της Ε.Ε. για τον Πολιτισμό.

Η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση για τους ανθρώπους του Πολιτισμού σε σημείο που απειλείται η επιβίωσή τους. Η περίοδος που διανύουμε, μέσα από περιοριστικά μέτρα, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη σχεδίου και ενδιαφέροντος από το κράτος, συνθέτουν ένα αβέβαιο σκηνικό στο χώρο του Πολιτισμού. 

Το διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρεί στο σύνολό του τον κόσμο του Πολιτισμού, είναι το αυτονόητο της κατοχύρωσης της ιδιότητας του καλλιτέχνη, που αποτελεί το θεμέλιο για την δραστηριοποίηση τους και την αντιμετώπιση τους ως επαγγελματίες.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε επίσης ότι, τα ιστορικά αρχιτεκτονικά σύνολα, μοναδικά σύμβολα και μαρτυρίες της ιστορικής συνέχειας του τόπου, παραμένουν εγκαταλειμμένα στο έλεος του χρόνου και των μικρών ή μεγάλων συμφερόντων. Πέρα από την εφαρμογή κάποιων αποσπασματικών μέτρων και κινήτρων, δεν έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα αποτελεσματικής προστασίας των αρχαίων μνημείων και μνημείων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, περιλαμβαναμένου και του μέτρου της απαλλοτρίωσης ή εξασφάλισης της κυριότητας σημαντικών αρχαιοτήτων ή διατηρητέων κτιρίων με ανταλλαγή κρατικής γης.

Πού θέλουμε να φτάσουμε;

Αυτό στο οποίο καλούμαστε  να εστιάσουμε είναι ότι, πίσω από τα έργα τέχνης, χειροπιαστά και άϋλα, υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι, καλλιτέχνες και τεχνικό προσωπικό, που έχουν εργαστεί για να τα παράξουν. Η δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων έχει τεράστια αξία που ξεπερνά κατά πολύ την απλή οικονομική αποτίμηση κάθε έργου τέχνης.

Είναι καιρός η πολιτεία να το αναγνωρίσει έμπρακτα και το κράτος να διαφυλάξει το πολιτιστικό μας απόθεμα. Η πολιτιστική δημιουργία, ως μια παγκόσμια γλώσσα χωρίς ταξική υπόσταση αποτελεί τρόπο ζωής. Μαζί με τη διατήρηση και διάδοση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να αποτελέσουν κύριες προτεραιότητες στην χώρα μας.

Πώς θα το καταφέρουμε;

Η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη αποτελεί για εμένα βασική προτεραιότητα. Την θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος πρέπει όμως να ακολουθήσει η δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς και η θέσπιση ειδικής σύνταξης για τους επαγγελματίες καλλιτέχνες

Περαιτέρω, η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού και Πολιτιστικού Γραφείου Προγραμματισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού θα ενισχύσουν την οργάνωση και στελέχωση του Πολιτισμού από εξειδικευμένους επιστήμονες και ειδικούς. Η πριμοδότηση του φορέα με σημαντικά κονδύλια και η στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Εξωτερικών και του υφυπουργείου τουρισμού θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην σύγχρονη καλλιτεχνική κυπριακή δημιουργία.

Τέλος, είναι αναγκαίο να ανατεθεί ενεργός πολιτιστικός ρόλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, την αναβίωση οικοτεχνιών και μικρών βιοτεχνιών, παροχή κινήτρων για προσέλκυση ποιοτικής πολιτιστικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο, παροχή ευκαιριών για ενεργή συμμετοχή πολιτών πέρα από τα αστικά κέντρα.

Ο Πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε. Ο Πολιτισμός δημιουργείται από ανθρώπους και οφείλουμε να τους προστατέψουμε. Αντιμετωπίζω ως χρέος μας προς τους καλλιτέχνες, την καλλιέργεια οράματος διαχείρισης και οράματος που να εμπνέει τους δημιουργούς διασφαλίζοντας τους πεδίο γόνιμης παραγωγής.