ΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η μεγάλη οικονομική ύφεση της περασμένης δεκαετίας και η εξελισσόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση της πανδημίας δημιούργησαν ακόμα περισσότερες πληγές στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πολλοί δεν κατάφεραν ποτέ να τις επουλώσουν, καθώς δεν έλαβαν την απαραίτητη μέριμνα που το ίδιο το κράτος οφείλει να παρέχει ώστε να διασφαλίζει την ευημερία όλων των πολιτών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η τελευταία δεκαετία, χαρακτηρίζεται από την έντονη συζήτηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ευρύτερα. Στην πραγματικότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα προειδοποιούσε εδώ και αρκετές δεκαετίες για την λανθασμένη πορεία που είχε και συνεχίζει να έχει μέχρι σήμερα η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη.

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ &
ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Το κράτος δικαίου αποτελεί μία από τις κοινές αξίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάσσει όλες οι δημόσιες αρχές να ενεργούν πάντοτε με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων.

ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν νοείται σύγχρονο κράτος δίχως σοβαρού επιπέδου επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής πολιτικής. Έννοιες συνυφασμένες με τον 21ο αιώνα, καθώς και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που ολόκληρος ο κόσμος βιώνει στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη και εξέλιξη. Ανθεί στη δημοκρατία μέσω των συνταγματικά προστατευμένων αγαθών της ελευθερίας, της τέχνης, του λόγου και της έκφρασης. Δυστυχώς όμως, η διαφύλαξη και η εξέλιξη του Πολιτισμού στην Κύπρο, δεν ήταν στις προτεραιότητες των εκάστοτε Κυβερνήσεων. Άλλωστε, το καταδεικνύουν τα σχετικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις αφού δαπανά περίπου το 50% του μέσου όρου της Ε.Ε. για τον Πολιτισμό.